มลพิษทางอากาศในประเทศไทย air pollution in Thailand

ฝุ่น : แพทย์ระบุมลพิษทางอากาศทำร้ายเซลล์ผิวหน้า ก่อให้เกิดอาการอักเสบ ริ้วรอยเหี่ยวย่นและจุดด่างดำ – BBCไทย กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่านอกจากฝุ่นละอองจะสามารถผ่านเข้าไปในร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ แล้วยังสามารถแทรกซึมเข้าไปทางผิวหนัง และก่อให้เกิดการระคายเคืองได้อีกด้วย Bangkok and its environs are still covered with PM 2.5 dust. Some studies have shown that, in addition to dust, it can pass through the body through respiratory system. It can also penetrate the skin and cause irritation Pollution control […]

What’s funtion for ionizer or negative ion or anion ? #ionizer

Usually there is ionizer function in air purifier. What’s funtion for ionizer or negative ion or anion then? 1. Principle of negative ion generator: the input of 220V V is converted into high frequency and high voltage through the oscillator circuit,and it is converted into high frequency and high voltage DC20KV by means of the […]

2019 Olansi annual gathering

2019 Olansi annual gathering Olansi had annual gathering on 19th,Jan,2019.More than 400 staffs had a happy party here, and enjoyed ourselves very much. Olansi Healthcare Co., Ltd founded in Guangzhou where it is China’s home appliance manufacturing center since 2009. The last decade, Olansi focused on the R&D design, manufacturing and sales service of air […]

Difference between air pruifier AC motor and DC motor #dcmotor

Performance AC motor technology: – Motor speed is affected by power supply rate – small speed range -Speed control is difficult – large size and high noise   Brushless DC motor technology: -The speed is not affected by the power frequency – Large speed range – Stepless speed regulation, automatic control of speed can be […]

Olansi new air purifier A3C #Airpurifier

Olansi new air purifier A3C A3C small body big effenciency CADR 180m3/h cover area: 8-24m3 HEPA Filter The purification of pollen Filter out PM2.5 Filtered secondhand smoke Kill and remove allergens and bacteria easy to operate, ABS Material, no ozon,No uv radiation   more details pls visit: olansigroup.com

Air purifier

Development prospects of air purifiers

Advantages and disadvantages of air purifiers The home indoor air purifier has the characteristics of flexible operation, simple use, no residue and sustainable action. It is a good helper for the family to purify the air. However, such purifiers, mainly based on dust removal and negative ions, can only retain microorganisms, and Can not kill […]

Dust sensor or Laser sensor for air purifier?#dust sensor#Laser sensor #air purifier

Dust sensor or Laser sensor for air purifier?#dust sensor#Laser sensor #air purifier Air purifier products are different from air conditioners. As far as ordinary consumers are concerned, it is difficult to establish a very intuitive feeling for the effectiveness of the air purifier products they purchase. It is necessary to have relevant monitoring data to […]

What’s air purifier ionizer’s function? #ionizerairpurifier

Negative ions make the indoor dust, smoke, virus and bacteria together with positive charge, and lose the free floating ability in the air to quickly decrease the air and eliminate the static electricity. At the same time, it can increase the oxygen supply of the brain, promote the circulation of blood and metabolism, and improve […]

What is composite folder carbon filter? amd Fimctional #airfilter

Composite filter, the smaller diameter of the functional particles wrapped in the HEPA filter and support between the layer, so that the air has a greater contact area for the formaldehyde and other pollutants adsorption effect is more significant. And has a lower filter resistance relative to the conventional activated carbon + HEPA combined filter. On […]

HEPA H13 filter technology

Olansi, an air purifier  plant focused on air and water purification for 10 years, has been carefully researched and developed for many years. The filtration technology of HEPA catch up with and even excess international technology level, attracting many famous brands customers and promote the coopration chances. Olansi  HEPA filtration technology uses a HEPA H13 […]